Parlem sovint de l’importància d’ entrar a un animal en les condicions òptimes a quiròfan , però no hem parlat d’ en quines condicions, ha d’estar aquest quiròfan per a que la mascota sigui intervinguda en una  en una cirurgia sense risc sèptic.

El quiròfan ha d’ estar netejat i desinfectat post una cirurgia, per a que la següent estigui  ja preparat, degut a què,  de vegades, podem entrar a quiròfan sense una cirurgia programada (per un accident, per  urgència, etc). Els instruments quirúrgics, taula-llitera, tubs, terra, parets, … han  d’estar densinfectats amb productes específics per mantenir la màxima higiene. A més, l’instrumental quirúrgic SEMPRE ha d’estar esterilitzat. Una vegada net i desinfectat, es posa en la seva caixa preparada per a la autoclau, un aparell que consisteix en esterilitzar a  màxima temperatura aquest material.

quirofan 2

Una vegada entrem a quiròfan , el personal que farà l’intervenció ha de pasar per la pica per netejar-se ve les mans , fins al colze amb sabó desinfectant. Portarà mascareta, gorro i bata (normalment sol ser d’un sol ús) , i a partir d’aquell moment el cirurgia/na no tocarà res que no sigui el camp quirúrgic, serà el  personal d’ajuda qui intervindrà en obrir sobres de sutura, de talles,…  i modificar quelcom del aparell d’antestèsia si es precís.

Com ja hem esmentat, el material ha de ser estèril, al igual que el material fungible; gases, sutures, fulla de bisturí, … es en aquest moment on moltes clíniques low cost estalvien en les seves cirurgies i per tan s’abarateix el cost de les intervencions que realitzen. Es primordial, ètic i professional que tot el material sigui estèril, per tal de garantir una cirugia segura sense contaminació.